Kontakt

Ak máte otázky, alebo nám chcete len niečo povedať, môžete nás kontaktovať telefonicky, alebo mailom. Vyberte si prosím komunikačný kanál, ktorý vám vyhovuje.

 

Telefonicky

Prevádzková doba každý pracovný deň 8:30 – 16:00.

tel.číslo: +421 903 458 358

Mailom

info@zlatea.eu

 Sídlo spoločnosti

ZLATEA

ZLATEA s.r.o., Komenského 51, 927 05 Šaľa

IČO: 52403882 IČ DPH: SK2121035983

Registrácia v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro. , Vložka číslo: 44626/T.

 

Bankové spojenie

Všeobecná úverová banka

IBAN: SK69 0200 0000 0041 2487 3653

BIC/SWIFT: SUBASKBX

 Orgán dozoru a dohľadu

Slovenská obchodná inšpekcia

Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

Prievozská 32, P.O. Box 5

820 07 Bratislava 27

 Kontaktný formulár

Kontaktujte nás